Centrala:

43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Centralna 14
Sekretariat:
tel. - 33 810-41-56
tel/fax. - 33 812-40-25
mail - sekretariat@centrostal.net.pl

Dział handlowy
tel. - 33 812-40-21
tel. - 33 812-40-23
tel. - 33 812-40-24
fax - 33 812-40-22
mail - handel@centrostal.net.pl

Składy handlowe:

CIESZYN
tel. - 33 852-32-14
tel/fax. - 33 852-26-81
mail - cieszyn@centrostal.net.pl

OŚWIĘCIM
tel. - 33 843-40-20
tel. - 33 844-53-76
mail - oswiecim@centrostal.net.pl

RYBNIK
tel. - 32 422-60-31
tel/fax. - 32 422-62-67
mail - rybnik@centrostal.net.pl

WADOWICE
tel. - 33 873-11-77
tel/fax. - 33 823-56-86
mail - wadowice@centrostal.net.pl

ŻYWIEC
tel. - 33 861-04-28
tel/fax. - 33 861-04-29
mail - zywiec@centrostal.net.pl

DANE SPÓŁKI
Dane Spółki

Nazwa     Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi
  "CENTROSTAL"
Spółka z o.o.
Adres     ul. Centralna 14
   43-300 Bielsko-Biała
Forma własności     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej     547-017-23-85
REGON     002405014
Dane z Rejestru Handlowego     Spółka zarejestrowana pod numerem KRS - 0000042897
   Sądu Rejonowego
   VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24
Kapitał Zakładowy Spółki     156 013,13  PLN